OEX miał 0,47 mln zł straty netto z dz. kont., 1,55 mln zł zysku EBIT w III kw.Warszawa, 15.11.2019 (ISBnews) - OEX odnotował 0,47 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2019 r. wobec 4,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowanego zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 0,31 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 5,74 mln zł zysku rok wcześniej

Zysk operacyjny wyniósł 1,55 mln zł wobec 7,27 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147,77 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 136,47 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 2,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w porównaniu z 7,8 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 429,57 mln zł w porównaniu z 391,48 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 13,41 mln zł wobec 11,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa OEX to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów na rynku outsourcingu sprzedaży. Posiada w swojej ofercie pełną gamę usług związanych ze sprzedażą w kanale tradycyjnym i e-commerce, jak również ich integracją i obsługą w modelu wielokanałowym. Grupa jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).

(ISBnews)