W Warszawie odbyło się posiedzenia Grupy D9+, w skład której wchodzą: Belgia, Dania, Finlandia, Estonia, Holandia, Luksemburg, Irlandia, oraz Szwecja, a Polska i Czechy mają status obserwatora. W poniedziałkowym spotkaniu brali udział również także przedstawiciele Niemiec, Chorwacji i Komisji Europejskiej.

Ministrowie dyskutowali o planowanych pracach nad zmianami przepisów prawnych.

"Powinniśmy określić nasze wspólne interesy i przedyskutować ustalenie wspólnego stanowiska, które Komisja Europejska powinna rozważyć podczas prac nad nowym Kodeksem Usług Cyfrowych. Analizując regulacje, powinniśmy pamiętać, że mamy do czynienia nie tylko z zasadami ekonomicznymi, ale także z prawami człowieka, a mianowicie wolnością słowa i prawem dostępu do informacji" – powiedziała cytowana w komunikacie resortu wiceminister cyfryzacji.

Dodała, że skuteczne mechanizmy usuwania nielegalnych treści powinny być tworzone bez cenzury i nadmiernego blokowania Internetu.

Dyskutowano również o tym, w jaki sposób platformy internetowe powinny radzić sobie z nielegalnymi treściami i moderować szkodliwe treści, aby zminimalizować ich negatywny wpływ na jednostki czy całe społeczeństwa, a także w jakim stopniu powinny polegać na algorytmach filtrowania treści.

Reklama

"Konieczne jest wspieranie konkurencji na rynku platform internetowych. W szczególności powinniśmy zapobiegać monopolizacji gromadzenia danych i ograniczeniom dostępu do danych. Wspieramy rozwój interoperacyjności, ułatwiając transfer danych między platformami, a także politykę otwartych danych" - zadeklarowała Buk.

"Regulując sektor platform powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na małe i średnie przedsiębiorstwa. Nie powinniśmy zapominać o różnicy zasobów między największymi podmiotami a podmiotami działającymi lokalnie" - stwierdziła wiceszefowa resortu cyfryzacji.

Dodała, że powinniśmy unikać nakładania na pośredników internetowych nadmiernej odpowiedzialności za publikowane treści. Może to prowadzić do nadmiernego usuwania i blokowania treści w Internecie, a w rezultacie do ograniczenia wolności wypowiedzi. (PAP)

Autor: Piotr Gozdowski