Komputronik miał 14,54 mln zł straty netto w I poł. r.fin. 2019: 2020Warszawa, 02.01.2020 (ISBnews) - Komputronik odnotował 14,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. roku finansowego 2019 (1 kwietnia - 30 września 2019) wobec 2,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 9,84 mln zł wobec 7,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 819,67 mln zł w I poł. r.fin. 2019/2020 wobec 968,59 mln zł rok wcześniej.

"W zakończonym półroczu najważniejszym zadaniem, jakie udało się zrealizować, była adaptacja działalności operacyjnej do zaostrzających się warunków finansowania sprzedaży w jakiej działa emitent. Pomimo mniejszych łącznie dostępnych limitów kredytów kupieckich od naszych dostawców, od września br prowadzimy ustabilizowaną działalność operacyjną - osiągamy przychody i dochody na sprzedaży o podobnej skali co w ubiegłym roku w porównywalnym okresie, a jednocześnie skutecznie obniżamy poziom ponoszonych kosztów" - napisał prezes Wojciech Buczkowski w liście do akcjonariuszy.

Spółka była zmuszona podjąć radykalne działania związane z utrzymaniem płynności finansowej, co wpłynęło przejściowo na znaczne pogorszenie wyników finansowych oraz istotny spadek sprzedaży, dodał prezes.

"Począwszy od września br. spółka ustabilizowała działalność operacyjną, uzyskuje zbliżone zyski na sprzedaży w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. W powiązaniu z programem istotnego ograniczania kosztów osobowych i rzeczowych, przyniesie to pozytywne i oczekiwane rezultaty finansowe. Minione półrocze należy zaliczyć do jednego z najgorszych okresów w długiej historii działalności spółki. Jednak wdrożenie zaktualizowanej strategii przynosi efekty i tworzy perspektywę osiągania rozsądnych zysków przy nieco mniejszej skali funkcjonowania oraz koncentracji na najbardziej rentownych kanałach sprzedaży" - wskazał Buczkowski.

"Pomimo trudnego półrocza, który spółka ma za sobą, obserwacja wskaźników biznesowych i finansowych w ostatnich miesiącach bieżącego roku kalendarzowego, pozwala ze zdecydowanym optymizmem oceniać najbliższą przyszłość. Grupa odrabia straty i podejmuje niezbędne działania w celu utrwalenia rentownego modelu działania w zmieniającym się otoczeniu biznesowym" - stwierdził prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. r.fin. 2019/2020 wyniosła 1,52 mln zł wobec 3,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)