Budżet zamawiającego wynosi 629,88 mln zł brutto.

Pozostałe oferty były następujące:

591 454 419,16 zł - China State Construction Engineering, Chiny

594 951 642,23 zł - Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor

609 100 105,58 zł - Konsorcjum firm: PORR i Unibep

609 988 896,83 zł - Mostostal Warszawa

614 773 549,83 zł - Strabag

648 846 631,99 zł - Mota-Engil Central Europe

727 347 084,43 zł - STECOL, Chiny

749 195 586,73 zł - Budimex, podano w komunikacie.Z zestawienia ofert wynika, że w zakresie kryteriów pozacenowych (przedłużenie okresu gwarancji na wybrane elementy i termin realizacji kontraktu) oferty były jednakowe.

"Wykonawca na realizację zadania będzie miał 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (w tym złożenie wniosku o ZRID po 10 miesiącach od podpisania umowy). Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa po nowym śladzie ok. 12,5 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego" - czytamy dalej.

Reklama

Dla zwiększenia konkurencyjności GDDKiA daje potencjalnym wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sami mogą zdecydować, czy trasę główną zbudują betonową czy bitumiczną, przy zachowaniu wymagań jakościowych. To nowe zapisy w dokumentach przetargowych. Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu będzie mogła zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę, podano także.

Na A2 na wschód od Warszawy są:

w realizacji:

- w. Lubelska - w. Warszawa Wschód (nazwa robocza Konik, długość 5,6 km), w realizacji w trybie P&B, wykonawca: Polaqua, wartość robót 214,2 mln zł,

- w. Konik - obw. Mińska Mazowieckiego (9,2 km), w realizacji w trybie P&B, wykonawca Polaqua, wartość robót 323,5 mln zł.

Łączny koszt realizacji na obu odcinkach ok. 764,3 mln zł. Planowane oddanie III kw. 2020 r.

w przygotowaniu:

- Siedlce - Biała Podlaska (63,5 km),

w realizacji koncepcja programowa, wykonawca Multiconsult (termin – kwiecień 2020 r.), realizacja P&B planowana na lata 2022-2024,

- Biała Podlaska - gr. państwa (32 km),

w realizacji koncepcja programowa, wykonawca Multiconsult (termin – sierpień 2020 r.), realizacja P&B planowana na lata 2022-2024, przypomina Dyrekcja.>>> Czytaj też: Co najmniej 116 km nowych dróg do oddania. Oto plany GDDKiA w 2020 r.