Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Ergis odnotował 1,3 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2019 r. według wstępnych danych, wobec 3,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 180,31 mln zł wobec 182,1 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny sięgnął 1 mln zł wobec 0,42 mln zł straty operacyjnej rok wcześniej.

W całym 2019 r. spółka odnotowała wstępnie 11,83 mln zł zysku netto wobec 11,25 mln zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 777,09 mln zł wobec 776,31 rok wcześniej.

"W IV kwartale 2019 roku grupa wypracowała sprzedaż niższą o 1,0% niż w analogicznym okresie roku 2018, natomiast EBITDA wzrósł o 50,4%. Strata netto zanotowana w IV kwartale 2019 roku była spowodowana zawiązaniem rezerw na aktywa trwałe spółki. W 2019 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 0,1% w porównaniu do 2018 roku, EBITDA był wyższy o 6,7% a zysk netto o 5,2%" - czytamy w komunikacie.

Ostateczne wyniki za 2019 r. spółka planuje przedstawić 28 kwietnia 2020 r.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ergisu sięgnęły 776 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)