Dom Development miał 256,02 mln zł zysku netto, 320,69 mln zł zysku EBIT w 2019


Warszawa, 06.03.2020 (ISBnews) - Dom Development odnotował 256,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 227,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 320,69 mln zł wobec 282,02 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 661,72 mln zł w 2019 r. wobec 1 653,93 mln zł rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 304,67 mln zł wobec 214,1 mln zł zysku rok wcześniej.
"Strategia maksymalizacji marż przynosi wymierne efekty - grupa kapitałowa Dom Development S.A. osiągnęła 30% marży brutto ze sprzedaży w 2019 roku oraz rekordowy skonsolidowany zysk netto na poziomie 256 mln zł" - napisał w liście prezes Dom Development Jarosław Szanajca.
"W minionym roku byliśmy jednym z głównych beneficjentów silnego popytu na mieszkania. W 2020 roku będziemy kontynuowali obraną strategię i nadal wykorzystywali możliwości, które stwarza sprzyjająca sytuacja rynkowa. Widzimy bardzo duży potencjał wzrostu w Trójmieście i Wrocławiu, który w połączeniu z dominującą pozycją Dom Development S.A. w Warszawie, powinien przynieść dalsze wzrosty skali działalności grupy" - dodał.
Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2019 r. sprzedał 3 661 lokali.
(ISBnews)