Introl planuje nabyć do 434 782 akcji własnych po 2,3 zł: szt. w celu umorzenia


Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Introl planuje nabyć do 434 782 akcji własnych w celu umorzenia Oferowana cena zakupu akcji wynosi 2,3 zł za sztukę, podała spółka.
Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji będzie nie większa niż 1 mln zł, przy czym będą one pochodziły ze środków własnych spółki. 434 782 akcje spółki stanowią 1,66% kapitału zakładowego oraz 1,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, poinformowano.
Oferowana cena zakupu akcji wynosi 2,3 zł za jedną akcję, podano również.
"Harmonogram oferty
Termin ogłoszenia oferty: 11 marca 2020 r.
Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży: 16 marca 2020 r.
Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 20 marca 2020 r.
Przewidywany dzień przeniesienia własności akcji poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji nabywanych za pośrednictwem KDPW: 27 marca 2020 r." - czytamy w komunikacie.
Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.
(ISBnews)