Jak podkreślił resort rozwoju w komunikacie, popyt na medyczny sprzęt ochronny w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wzrósł w ostatnich dniach i "oczekuje się, że w najbliższej przyszłości będzie się nasilał".

W wielu państwach członkowskich występują niedobory - podkreślono. "Na całym jednolitym rynku UE występują ograniczenia niepozwalające zaspokoić zapotrzebowania klientów na odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w szczególności maski ochronne na usta" - czytamy.

W związku z tym, jak podało MR, wywóz poza Unię Europejską środków ochrony indywidualnej wymaga uzyskania pozwolenia. "Dotyczy to takich przedmiotów jak okulary i przyłbice ochronne, osłony twarzy, sprzęt do ochrony ust i nosa, odzież ochronna, rękawice" - podano. Podkreślono, że bez takiego pozwolenia wywóz jest zakazany.

Obecny poziom produkcji unijnej oraz istniejące zapasy, jak podkreśliło MR, nie wystarczą do zaspokojenia popytu w UE. "Wymóg uzyskania pozwolenia ma na celu zapewnienie takiego poziomu dostaw w Unii, który zaspokoi podstawowe zapotrzebowanie" - czytamy.

Ograniczenie, jak dodano, będzie obowiązywało przez 6 tygodni.

Resort rozwoju zapewnił, że termin rozpatrzenia wniosku nie przekracza 5 dni roboczych od daty dostarczenia właściwym organom wszystkich wymaganych informacji. "W wyjątkowych okolicznościach i z należycie uzasadnionych powodach okres ten może zostać przedłużony o kolejnych 5 dni roboczych" - podano.

>>> Czytaj też: Wiosna nie wyeliminuje pandemii. Wpływ pogody na wirusa nie został potwierdzony