"Moja propozycja to zwolnienie z opłat przedsiębiorców z tych branż, które są wymienione w ustawie oraz rozporządzeniu o zakazie prowadzenia działalności" - powiedział cytowany w komunikacie chorzowskiego magistratu prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.

"Pozostali przedsiębiorcy będą mieli również możliwość składania wniosków indywidualnych z odpowiednim uzasadnieniem" - dodał Kotala. Jak zasygnalizował, w urzędzie miasta trwają prace nad szczegółami rozwiązań, które mają zostać zaprezentowane wkrótce.

We wtorek list z apelem o zwolnienie przedsiębiorców, którzy zamknęli lokale, z opłat czynszowych za wynajmowaną powierzchnię skierował do samorządów Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz.

W ostatnim czasie podobne rozwiązania dotyczące opłat czynszowych lub deklaracje ich wprowadzenia ogłosiły na terenie kraju m.in. samorządy Chełma czy Kalisza. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oceniła jednak we wtorek, że taki krok obecnie oznaczałby złamanie ustawy o finansach publicznych.

W ramach ogłoszonych w piątek rozwiązań w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, ustanowiono m.in. zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności polegającej m.in. na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów (z wyłączeniem usług na wynos i z dowozem) a także związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje czy spotkania.

Wprowadzono także zakaz działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej, w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni i klubów fitness. Zakazowi podlega też działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Regulacja zakłada też m.in., że w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. mkw. ustanawia się czasowe ograniczenie handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu: wyrobami tekstylnymi, wyrobami odzieżowymi, obuwiem i wyrobami skórzanymi, meblami i sprzętem oświetleniowym, sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego, artykułami piśmiennymi i księgarskimi.

Ponadto na mocy ogłoszonych rozporządzeń przywrócono tymczasowo kontrolę graniczną. Polscy obywatele mogą wracać do kraju, ale będą poddani 14-dniowej domowej kwarantannie. Zawieszono międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe. Rozporządzenie mówi też o zakazie organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności powyżej 50 osób; obejmując też tym zapisem sprawowanie kultu religijnego.