Formularze dostępne są pod adresem: https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dotyczacy-kontroli-sanitarnych-na-granicach/?fbclid=IwAR34wbTpXgWOVaLLV4gegYF5uievUzW-cdW80uwmw9T5NRNsPqUEs2vv06Y.

Rzeczniczka cieszyńskiego urzędu miejskiego przypomniała, że zebrane w ten sposób dane pozwalają służbom sanitarnym na kontakt z przekraczającymi granicę w razie stwierdzenia ryzyka zarażenia koronawirusem.

Obecnie, na podstawie rozporządzenia MSWiA, wjechać do Polski mogą wyłącznie obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi polskich obywateli lub pozostają pod ich stałą opieką, a także cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, dyplomaci i ich rodziny, cudzoziemcy z prawem stałego lub czasowego pobytu lub prawem do pracy w Polsce oraz inne osoby – po zgodzie komendanta głównego Straży Granicznej. Na wjazd do Polski przez drogowe przejścia graniczne trzeba czekać obecnie wiele godzin.

>>> Czytaj też: „Polska strona musi szybciej reagować”. Niemcy mogą poprosić Bundeswehrę o wsparcie na autostradzie A4