Jak ocenia bank, w II kwartale spadek amerykańskiego PKB sięgnie 24 proc. liczone kwartał do kwartału. W pierwszych trzech miesiącach tego roku spadek ten ma przekroczyć 7 proc. W drugiej połowie roku amerykański PKB ma już rosnąć, ale w ujęciu rocznym przyrost będzie negatywny.

Bezrobocie w USA - w szacunkach Goldman Sachs - ma sięgnąć w tym roku 9 proc., a liczba poszukujących pracy ma wzrosnąć 9-krotnie w stosunku do czasu przed kryzysem.

W strefie euro bank szacuje, że tegoroczna recesja sięgnie 9 proc., z najgłębszym, 11-proc. spadkiem w II kwartale. Podobnie jak w USA, od połowy roku przyrost PKB ma być już pozytywny.

Goldman Sachs spodziewa się też stymulacji fiskalnej, która przełoży się na znacząco wyższe deficyty budżetowe w strefie euro. Bank oczekuje, że tegoroczne deficyty Włoch i Hiszpanii sięgną 10 proc. PKB, we Francji będzie to 7 proc., a Niemcy znacząco przekroczą swoje reguły wydatkowe.

W Japonii Goldman Sachs spodziewa się w tym roku 2,1-proc. recesji, przy czym ma się ona rozciągać na trzy kwartały - w tym ostatni kwartał 2019 r. Od połowy roku japoński PKB ma już rosnąć. Skutek przełożenia igrzysk olimpijskich w Tokio Goldman Sachs oszacował na spadek tegorocznego PKB o 0,2 pkt proc.

Na rynkach wschodzących ma dojść do znaczącego ograniczenia tempa wzrostu. W przypadku Chin wzrost w 2020 r. spadnie do 3 proc., i - jak zauważa Goldman Sachs - będzie to najsłabszy wynik od 1974 r. Według banku spadek chińskiego PKB w I kwartale 2020 r. sięgnie 42 proc.

Goldman Sachs przewiduje, że wzrost gospodarczy w Korei Płd. wyniesie w 2020 r. 0,3 proc., w Indiach - 3,3 proc. (dla roku fiskalnego 2021), a Brazylia i Meksyk zanotują recesję w wysokości odpowiednio 1,1 oraz 2 proc. PKB.

>>> Czytaj też: Epidemię czuć w naszych portfelach. Jak się zmieniły raty kredytów hipotecznych?