Przychody Wojasa spadły o 34,4% r: r do 12,94 mln zł w marcu


Warszawa, 03.04.2020 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Wojas w marcu 2020 roku wyniosły 12,94 mln zł i były niższe o 34,4% w skali roku, podał Wojas.
"W okresie styczeń - marzec 2020 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła 49 281 tys. zł i była niższa o 2,7% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy także w komunikacie.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej w marcu 2020 roku wyniosły 8 281 tys. zł i były niższe o 36,1 % od przychodów osiągniętych w marcu 2019 r. Narastająco, w okresie styczeń - marzec 2020 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 36 824 tys. zł i były niższe o 1,2 % od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.
"Na spadek przychodów wpływ miała pandemia koronawirusa COVID-19 i wynikający z niej spadek popytu konsumpcyjnego oraz ostatecznie zamkniecie od dnia 14 marca 2020 r. sklepów Wojas i Bartek w centrach handlowych, gdzie znajduje się 95% sklepów własnych. Jednocześnie zamknięcie sklepów spowodowało wzrost sprzedaży i udziału kanału detalicznego online w całkowitej sprzedaży detalicznej, a udział kanału online w miesiącu marcu 2020 roku w sprzedaży detalicznej wyniósł 45,2%" - czytamy także.
Spółka podkreśliła, że wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 ma istotny wpływ na jego działalność w zakresie istotnego spadku sprzedaży oraz zmniejszenia się detalicznej marży brutto.
"Grupa kapitałowa Wojas szacuje, iż w miesiącu kwietniu 2020 r. o 70% spadną całkowite przychody ze sprzedaży w stosunku do przychodów osiągniętych w kwietniu 2019 roku. Poprawa sprzedaży jest istotne związana z ustaniem pandemii w kraju. Jednocześnie grupa kapitałowa Wojas podejmuje intensywne działania stabilizujące mające za główny cel utrzymanie płynności finansowej" - podsumowano w materiale.
Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.
(ISBnews)


Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.
(ISBnews)