FFiL Śnieżka przedłużyła ograniczenie części produkcji w ukraińskiej spółce


Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Śnieżka-Ukraina, spółka zależna Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) przedłużyła ograniczenie części produkcji, tj. zawieszenie pracy na drugiej zmianie, podała spółka.
Pierwotnie Śnieżka zawiesiła czasowo część produkcji od 24 marca do 3 kwietnia 2020 r. i szacowała, że poziom produkcji w tym okresie spadnie do ok. 50% dotychczasowego poziomu.
"Zarząd Śnieżki na bieżąco monitoruje sytuację na ukraińskim rynku. Na dzień publikacji niniejszego raportu zarząd Śnieżki nie jest w stanie oszacować skutków, jakie powyższe ograniczenia w produkcji Śnieżka-Ukraina będą miały na wyniki finansowe w trwającym i w przyszłych okresach spółki Śnieżka-Ukraina, i tym samym całej grupy kapitałowej Śnieżka" - czytamy w komunikacie.
"Ponadto zarząd Śnieżki, [...]
- z uwagi na niepewną i ciągle zmieniającą się sytuację rynkową związaną ze skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, mającą wpływ na analizy i decyzję zarządu Spółki dotyczącą treści rekomendacji dla walnego zgromadzenia spółki, dotyczącą ewentualnej wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok;
- opublikowane 27 marca br. raporty spółki i grupy kapitałowej za rok 2019;
informuje, że uchwała zarządu zawierająca rekomendację dotyczącą dywidendy - zwyczajowo poprzedzająca w dotychczasowej praktyce spółki zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia - a także ogłoszenie o jego zwołaniu zostaną ogłoszone w terminach późniejszych niż w ostatnich latach" - czytamy dalej.

Intencją zarządu Śnieżki jest zwołanie walnego zgromadzenia w możliwie bliskim terminie, jednak przy uwzględnieniu ww. okoliczności i wynikających z nich ograniczeń, wyjaśniono.
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2019 r. miała 717 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)