Warszawa, 07.04.2020 (ISBnews) - Inpro odnotowało 39,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 37,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 57,79 mln zł wobec 52,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 270,55 mln zł w 2019 r. wobec 258,98 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 28,09 mln zł wobec 29,16 mln zł zysku rok wcześniej.
"Aktualnie przed spółką jedno z największych wyzwań w historii działania - epidemia koronawirusa SARSCoV-2. Jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie pandemia niesie dla polskiej i globalnej gospodarki. Priorytetem jest dla nas zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów oraz współpracowników. Prowadzimy działania dostosowujące funkcjonowanie spółki do zmieniających się warunków, tak aby w sposób bezpieczny zapewnić kontynuację działalności. Zarząd będzie reagował na bieżąco na zmieniające się warunki rynkowe. W ocenie Zarządu sprzedaż mieszkań na rynku będzie kontynuowana, choć w najbliższych kwartałach można oczekiwać zmniejszonej liczby podpisywanych umów. Inpro SA posiada aktualnie znaczny bank gruntów z gotowymi pozwoleniami na budowę, ale z uwagi na stan epidemii decyzje o wprowadzeniu kolejnych projektów uzależnione będą od sytuacji gospodarczej i możliwości popytowych potencjalnych nabywców" - napisał w liście prezes Inpro Piotr Stefaniak.
Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2019 r. Inpro sprzedało 769 lokali.
(ISBnews)