Selvita pozyskała 4,8 mln zł wsparcia z NCBR na platformę technologiczna HiScAI


Warszawa, 24.04.2020 (ISBnews) - Selvita zawarła umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na dofinansowanie projektu, którego celem jest stworzenie platformy badań fenotypowych opartej o technologię high-content screening z analizą za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, mającą na celu odkrywanie nowych leków w chorobach neurozapalnych i zwłóknieniowych (HiScAI - High Content Screening Artificial Intelligence), podała spółka. Całkowita wartość netto projektu wynosi 8,4 mln zł, w tym wysokość pozyskanego dofinansowania wynosi 4,8 mln zł.
"Projekt zostanie zrealizowany we współpracy ze spółką zależną emitenta Ardigen, która wykorzystując technologię sztucznej inteligencji i narzędzia bioinformatyczne świadczy usługi w zakresie medycyny precyzyjnej. Całkowita wartość netto projektu wynosi 8,4 mln zł, w tym wysokość pozyskanego dofinansowania wynosi 4,8 mln zł, a realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na okres trzech lat" - czytamy w komunikacie.
NCBR przyznało spółce dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 "Szybka Ścieżka".
"W wyniku realizacji projektu, stworzona zostanie platforma technologiczna HiScAI dedykowana badaniom zmian fenotypowych w komórkach jako reakcji na związek będący kandydatem na lek, wykorzystująca do analizy danych z HCS uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję. Opracowana technologia zostanie wykorzystana do badań nad lekami w obszarach chorób o podłożu neurozapalnym i chorób zwłóknieniowych" - czytamy także.
Według spółki rozwój platformy wzbogaci ofertę technologiczną grupy Selvita skierowaną do firm farmaceutycznych, które przyspieszają swoje badania, dzięki rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji, a także pozwoli na rozszerzenie oferty w zakresie usług zintegrowanego odkrywania leków.
Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).
(ISBnews)