Akcjonariusze Alior Banku zdecydują 21 V o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Alior Banku zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 21 maja o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto spółki za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

"Zwyczajne walne zgromadzenie banku postanawia, iż zysk netto banku za 2019 rok, w łącznej kwocie 288 606 845,42 zł przeznaczony zostanie w następujący sposób:
• przekazanie na pokrycie niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych (strata), kwoty 282 337 247,76 zł,
• przeznaczenie niepodlegającego podziałowi zysku z działalności Kasy Mieszkaniowej w kwocie 6 269 597,66 [...] na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)