Sejm uchwalił w czwartek wieczorem kolejną nowelizację Tarczy antykryzysowej. Nowela przewiduje zmiany kilkudziesięciu ustaw. Nie wszystkie są - jak podkreślali podczas prac w Sejmie posłowie opozycji - związane z pomocą przedsiębiorcom.

W nowelizacji znalazły się m.in. zmiany Prawa telekomunikacyjnego. Zgodnie z wprowadzonymi do niego przepisami obecna kadencja szefa UKE (2016-2021) zostanie skrócona i skończy się 14 dni po wejściu w życie ustawy.

Zmiany przewidują też wprowadzenie trybu konkursowego przy wyborze prezesa UKE oraz znoszą wymóg zatwierdzania tej nominacji przez Senat. Zdecydowano, że kandydat na prezesa UKE, który ma być wskazywany przez premiera Sejmowi, jest wyłaniany w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

W noweli znalazły się także przepisy, które dają podstawę do anulowania ogłoszonej przez prezesa UKE aukcji 5G. Resort cyfryzacji uzasadnił wcześniej podjętą decyzję o unieważnieniu postępowania wątpliwościami prawnymi powstałymi po ogłoszeniu przez Prezesa UKE informacji o zawieszeniu aukcji.

Ponadto ustawa przewiduje zmiany w Prawie telekomunikacyjnym związane z wdrożeniem w Polsce Dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE), co ma podwyższyć standardy bezpieczeństwa. Założono m.in. wprowadzenie nowych uregulowań dotyczących postępowań selekcyjnych prowadzonych przez UKE. W projekcie decyzji rezerwacyjnej Prezes UKE będzie określał wymogi w zakresie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej, a wymogi te będą opiniowane przez Kolegium ds. cyberbezpieczeństwa. (PAP)

Autor: Marcin Musiał