Resort finansów podkreślił w oświadczeniu przekazanym agencji MTI, że ze względu na zwiększoną rolę budżetu w reagowaniu na bezpośrednie i pośrednie skutki gospodarcze kryzysu, związanego z pandemią koronawirusa, deficyt budżetowy przekroczy pierwotnie prognozowaną wysokość i wyniesie przypuszczalnie 3,8 proc.

W zaktualizowanym programie konwergencji rządu węgierskiego, opublikowanym na stronie Komisji Europejskiej, przewidziano spadek PKB o 3 proc. w bieżącym roku, zaś wzrost nawet o 4,8 proc. w przyszłym. W latach 2022-2024 oczekiwany jest wzrost gospodarczy powyżej 4 proc. PKB.

W 2021 r. według prognozy rządu Węgier deficyt budżetowy wyniesie 2,7 proc. PKB.

Spodziewany jest także wzrost stopy bezrobocia w tym roku do 5,6 proc. z 3,4 proc. w roku ubiegłym i spadek do 3,5 proc. w 2022 r.

Rząd Węgier oświadczył, że prognozy te opiera się na założeniu, że pandemię w Europie uda się opanować w II kwartale tego roku i począwszy od III kwartału produkcja będzie stopniowo rosnąć. „Jest jednak ryzyko, że wraz z ponownym uruchomieniem gospodarki pojawi się nowa fala epidemii, co może wymagać ponownego zaostrzenia przepisów epidemicznych” – zaznaczono.

Jeden z dwóch rządowych scenariuszy ryzyka w zaktualizowanym programie konwergencji dopuszcza, że pandemię uda się opanować dopiero w III kwartale bieżącego roku, a gospodarka zacznie odzyskiwać siły w IV kwartale. W takim wypadku recesja w tym roku może być jeszcze większa i może się utrzymać również w przyszłym roku (PKB spadnie wtedy o 2,6 proc.). Jeśli stan gospodarki zacznie się poprawiać dopiero w 2021 r., wzrost PKB może nastąpić dopiero w 2022 r.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)