Elektrobudowa wydzierżawiła zorganizowane części przedsiębiorstwa do 2025 r.


Warszawa, 08.05.2020 (ISBnews) - Elektrobudowa w upadłości podpisała ze spółką Zarmen umowę dzierżawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa na okres do 31 grudnia 2025 roku.
"Syndyk masy upadłości Elektorbudowa w upadłości [...] podaje do wiadomości, że [...] podpisał z Zarmen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako dzierżawcą umowę dzierżawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa obejmujących:
• zorganizowaną część przedsiębiorstwa 'produkcja', w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji rozdzielnic i szynoprzewodów w zakładach w Tychach i Koninie, na okres od dnia 7 maja 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz,
• zorganizowanej części przedsiębiorstwa 'realizacja', w skład której wchodzi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług [realizacji kontraktów] w branży energetycznej i przemysłowej, zlokalizowanej w Katowicach oraz w poszczególnych lokalizacjach, gdzie taka działalność jest prowadzona, na okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2025 r." - czytamy w komunikacie.
24 marca br. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrobudowy.
Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)