Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Inpro odnotowało 9,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 32 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 11,69 mln zł wobec 1,61 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 77,76 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 27,95 mln zł rok wcześniej.
"Za pierwsze trzy miesiące 2020 roku Grupa Inpro zanotowała przychód ze sprzedaży na poziomie 77 764 tys. zł, czyli o 178 % więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 18,8 mln zł, natomiast zysk netto 9 mln zł. Rentowność sprzedaży wyniosła 24%, a rentowność netto 12%. Na poziom zysku grupy bez wątpienia główny wpływ miały wydania lokali na osiedlu Azymut w Gdyni (przesunięcie decyzji wydającej pozwolenie na użytkowanie osiedla z 2019 r. na I kw. 2020 r.)" - czytamy w raporcie.
Grupa kapitałowa Inpro w I kw. br. przekazała łącznie 167 lokali (w tym Inpro SA wydała 166 lokali) i było to o 221 % więcej niż w I kw. 2019 roku, kiedy to grupa wydała 52 mieszkania, podano także.
"Choć grupa posiada aktualnie znaczny bank gruntów z gotowymi pozwoleniami na budowę, z uwagi na stan pandemii SARS-CoV-2 decyzje o wprowadzeniu kolejnych projektów uzależnione będą od sytuacji gospodarczej i możliwości popytowych potencjalnych nabywców. W pierwszych tygodniach po wprowadzeniu stanu pandemii zauważalny jest spadek ilości transakcji sprzedaży na rynku deweloperskim oraz zwiększona liczba rezygnacji z zakupu lokalu, jednakże z uwagi na złożoność sytuacji trudno jest rzetelnie ocenić wpływ pandemii na działalność Grupy w perspektywie długoterminowej" - czytamy dalej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 8,07 mln zł wobec 1,55 mln zł straty rok wcześniej.
Firma Inpro działa jako deweloper na rynku trójmiejskim. Jest notowana na GPW od 2011 r. W 2019 r. Inpro sprzedało 769 lokali.
(ISBnews)