Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Zarząd Wasko zarekomendował przeznaczenie 1,82 mln zł z zysku netto za 2019 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,02 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd Wasko podjął uchwałę w sprawie przedstawienia radzie nadzorczej, a następnie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wniosku dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 4 416 144,72 zł w taki sposób, aby zysk ten:

a) w kwocie 2 592 394,72 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego spółki,

b) w kwocie 1 823 750 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,02 zł na jedną akcję" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka podała, że rada nadzorcza podjęła uchwałę dotyczącą pozytywnej oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 r.

Jako dzień dywidendy zarząd zarekomendował 6 lipca 2020 r., a jako termin wypłaty dywidendy 31 lipca 2020 r

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r.

(ISBnews)