Rada nadzorcza Banku Pocztowego delegowała Jakuba Słupińskiego do czasowego wykonywania czynności członka zarządu banku i powierzyła mu pełnienie obowiązków prezesa - czytamy w komunikacie.

Bank wskazał, że Słupiński ma pełnić obowiązki prezesa do dnia powołania nowej osoby na to stanowisko lub do 10 września 2020 roku - w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej - dodano.

W poniedziałek bank poinformował, że dotychczasowy prezes banku Robert Kuraszkiewicz złożył rezygnację. Kuraszkiewicza na prezesa Banku Pocztowego powołano w czerwcu 2019 r.(PAP)