Komisja Europejska (KE) zaleca państwom członkowskim Schengen i państwom stowarzyszonym z Schengen zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych 15 czerwca 2020 r. i przedłużenie tymczasowych ograniczeń w podróżach do UE, które nie są konieczne, do 30 czerwca 2020 r, poinformowała Komisja.

"Po zniesieniu wszystkich kontroli na granicach wewnętrznych w Unii proponujemy jasne i elastyczne podejście do zniesienia ograniczeń w podróżach do UE od 1 lipca. Podróże zagraniczne są kluczowe dla turystyki i biznesu, a także dla rodziny i przyjaciół. Chociaż wszyscy będziemy musieli zachować ostrożność, nadszedł czas na konkretne przygotowania do zniesienia ograniczeń w krajach, których sytuacja zdrowotna jest podobna do UE i do wznowienia operacji wizowych" – powiedziała komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson,cytowana w komunikacie.

KE przedstawiła wytyczne na podstawie których powinno odbywać się znoszenie ograniczeń, zwłaszcza wobec państw, których obywatele przed wjazdem do strefy Schengen muszą posiadać wizę.

Zdaniem Komisji ograniczenie wjazdu powinno zostać zniesione dla krajów wybranych wspólnie przez państwa członkowskie, w oparciu o zestaw zasad i obiektywnych kryteriów, m.in. sytuację zdrowotną, możliwość zastosowania środków ograniczających w czasie podróży oraz zasada wzajemności.

W przypadku krajów, w stosunku do których ograniczenia nadal obowiązują, Komisja proponuje poszerzenie kategorii podróżnych o np. studentów zagranicznych.

Komisja wydaje również wytyczne dla państw członkowskich, aby zapewnić skoordynowane wznowienie operacji wizowych.