"Bilans dobrobytu oznacza o ile zmieni się stan kieszeni uczestników rynku telekomunikacyjnego. Chodzi nie tylko o koszty poniesione przez TP i korzyści dla klientów, ale też efekt dla Skarbu Państwa oraz operatorów alternatywnych" - powiedział partner zarządzający Audytel Emil Konarzewski.

Audytel ocenił, że separacja funkcjonalna TPSA proponowana przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) może przynieść duże korzyści konsumentom, jednak jej wprowadzenie niesie ze sobą duże ryzyko zarówno prawne, jak i rynkowe. Wprowadzenie planu zaproponowanego przez TPSA niweluje część tego ryzyka, m.in. dlatego, że operator dominujący będzie aktywnie współpracował przy jego wprowadzaniu.

Według raportu Audytela wartość oczekiwana dobrobytu społecznego jest, w przypadku "Równoważności Dostępu" wyższa o 550 mln zł, niż w przypadku przymusowego podziału operatora. Dla potrzeb tej oceny przyjęto, że koszt wprowadzenia pierwszego rozwiązania wyniesie 110 mln zł. Jest to szacunek przedstawiony przez TPSA, jednak warto przypomnieć, że przedstawiciele tej spółki przyznali, że koszt tego rozwiązania może być wyższy, zwłaszcza jeśli UKE zgodzi się na jej propozycje, ale w skorygowanej formie. W raporcie przyjęto, że koszt podziału strukturalnego TPSA wyniesie 754 mln zł, co wynika z badania zamówionego przez regulatora.

Audytel przyznał jednak, że podział strukturalny TPSA ma swoje przewagi. Zakładane fizyczne wydzielenie jednostki "infrastrukturalnej" ułatwia m.in. zapewnienie faktycznej niezależności od części "detalicznej". Natomiast rozdział systemów IT (TPSA chce go uniknąć, bo ich podział generowałby bardzo wysokie koszty) mógłby ułatwić obsługę operatorów alternatywnych.

UKE zdecydował o wszczęciu postępowań w sprawie nałożenia na TPSA obowiązku funkcjonalnej separacji na jednostkę hurtową i detaliczną w połowie grudnia zeszłego roku. Nie oznacza to jednak automatycznie decyzji o podziale operatora. Regulator ma w kwietniu przeprowadzić konsultacje projektów dotyczących podziału TPSA (lub działań alternatywnych) z rynkiem, na maj i czerwiec zaplanowano spotkanie trójstronne. Przedstawiciele TPSA oceniają, że regulator powinien pozytywnie odnieść się do ich propozycji, m.in. dlatego, że powstawały one w oparciu o konsultacje w zespołach roboczych.

TPSA miała po audycie 2188 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2008 roku wobec 2273 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym w czwartek.