GUS podkreśla jednak, że pomimo wzrostów, wskaźniki te nie osiągnęły poziomów z początku roku.

"Obserwowane w kwietniu zmiany wskaźników ufności konsumenckiej dotyczą wszystkich podstawowych czynników wpływających na kształtowanie się konsumpcji gospodarstw domowych, a więc ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstw domowych i ogólnej sytuacji gospodarczej kraju (zarówno w ostatnich, jak i najbliższych 12 miesiącach), obecnego dokonywania ważnych zakupów, oczekiwanych zmian w poziomie bezrobocia (w najbliższych 12 miesiącach) oraz możliwości oszczędzania pieniędzy (w najbliższych 12 miesiącach)" - głosi raport.

GUS zwraca uwagę na polepszenie się konsumenckich ocen dotyczących oczekiwanych zmian w ogólnej sytuacji gospodarczej kraju, tendencji w zmianach w poziomie bezrobocia oraz dokonywania ważnych zakupów dla gospodarstw domowych.

Badania koniunktury konsumenckiej są prowadzone z częstotliwością miesięczną od stycznia 2004 roku przez GUS i NBP. Wskaźniki mogą przyjmować wartość od -100 do +100 pkt (wartość dodatnia oznacza przewagę liczebną konsumentów nastawionych optymistycznie nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie). Kwietniowe badanie zostało przeprowadzone na próbie 1757 gospodarstw domowych.