Tym samym Berlin potwierdził decyzję, która zapadła już latem zeszłego roku. Uzasadniono ją występowaniem poważnych zakłóceń na niemieckim rynku pracy, które dotykają przede wszystkim grup osób pozostających bez pracy przez dłuższy czas i osób o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz regionów wschodnich Niemiec.

Obecny kryzys gospodarczy grozi nasileniem się tych zakłóceń. "Przedłużenie środków przejściowych jest konieczne z punktu widzenia polityki dotyczącej rynku pracy" - napisano w przekazanej PAP informacji dla Komisji Europejskiej.