Ceny produkcji budowlano-montażowej spadły o 0,1 proc. licząc miesiąc do miesiąca i o 0,7 proc. w ujęciu rocznym. W grudniu zmniejszyły się (po korekcie) o 0,7 proc. licząc rok do roku.

W ujęciu miesięcznym najbardziej podniesiono ceny w górnictwie i wydobywaniu o 2,9 proc., w tym w górnictwie rud metali o 5,5 proc. oraz wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 2,2 proc. Najbardziej spadły ceny produkcji metali (o 1,8 proc.) - podał GUS.

"W styczniu 2010 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,2% wyższe niż przed rokiem. Najbardziej podniesiono ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 19,7%). Wzrosły również ceny w sekcjach: dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 7,2%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,5%). Obniżono natomiast ceny w przetwórstwie przemysłowym (o 1,4%)" - głosi komunikat.

Dziesięciu analityków ankietowanych przez agencję ISB oczekiwało, że poziom inflacji producentów (PPI) w styczniu wyniesie 1,0 proc. Ich oczekiwania zamykały się w przedziale od -0,2 proc. do +1,8 proc., przy średniej na poziomie 0,96 proc.

Roczna inflacja PPI w Polsce - styczeń 2010 r. / Forsal.pl