"Według aktualnych danych zebranych od wszystkich jednostek sektora finansów publicznych na koniec 2010 r. dług publiczny ukształtował się na poziomie 748,5 mld zł" - napisał Radziwiłł.

"Przy opublikowanych przez GUS wstępnych danych o wartości PKB relacja długu do PKB w 2010 roku wyniosła 53 proc." - dodał.

"Relacja ta jest niższa niż wcześniejsza prognoza Ministerstwa Finansów głównie ze względu na mniejszy niż szacowano przyrost zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego" - dodał.

Ostateczna informacja o relacji długu do PKB zostanie opublikowana w maju po podaniu przez GUS potwierdzonych danych o PKB.

"Ewentualne niewielkie zmiany relacji w przyszłości mogą być przede wszystkim wynikiem zmian PKB za 2010 r., ponieważ korekty poziomu zadłużenia dokonywane przez poszczególne jednostki do momentu ogłoszenia relacji w latach ubiegłych były niewielkie" - poinformował Radziwiłł.