„Przychody za okres styczeń – czerwiec wyniosły 483,9 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2010 o 9,9%." - czytamy w komunikacie.

Spółka podała również, że przychody ze sprzedaży detalicznej za miesiąc czerwiec wyniosły 81,9 mln zł i były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,3%, narastająco za okres styczeń – czerwiec wyniosły 434,0 mln zł i były wyższe o 10,9% stosunku do tego samego okresu 2010 roku.

NG2 miało 6,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2011 roku wobec 5,09 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 184,93 mln zł wobec 195,71 mln zł rok wcześniej.