Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 26,36 mln zł wobec 29,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1156,57 mln zł wobec 1314,48 mln zł rok wcześniej.

"Pogorszenie wyników Grupy na poziomie zysku netto ze sprzedaży i zysku z działalności operacyjnej wynika przede wszystkim z dużej zmiany otoczenia prawnego w jakim Spółka działała. W analizowanym okresie w porównaniu do roku poprzedniego z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie tzw. Ustawa Refundacyjna, według której ustalona stała marża hurtowni na wszystkie leki refundowane w 2012 roku nie może przekraczać poziomu 7%" - głosi raport.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 19,93 mln zł zysku netto wobec 16,57 mln zł zysku rok wcześniej.