Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 17,11 mln zł wobec 10,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 321,27 mln zł wobec 199,85 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 12,87 mln zł zysku netto wobec 9,41 mln zł zysku rok wcześniej.