Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 65 tys. zł wobec 3,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 88,04 mln zł wobec 79,01 mln zł rok wcześniej.

"Strata netto za I kwartał 2012 roku wyniosła 2,7 mln zł w stosunku do straty netto na poziomie 1,9 mln zł w I kwartale 2011. Eliminując z wyniku finansowego transakcje jednorazowe dotyczące sprzedaży udziałów i majątku strata netto za I kwartał 2012 roku wyniosłaby 3,7 mln zł w stosunku do straty netto na poziomie 5,6 mln PLN zł w I kwartale roku 2011" - głosi raport.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 3,67 mln zł straty netto wobec 1,93 mln zł straty rok wcześniej.