Decyzja ta jest zgodna z rekomendacją zarządu.

"Zwyczajne walne zgromadzenie niniejszym postanawia zysk netto spółki za rok 2011 w wysokości 225.004 tys. zł przenieść w całości na kapitał zapasowy" - głosi uchwała.

"Kwoty przeniesione na kapitał zapasowy na mocy niniejszej uchwały mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub na wypłatę przyszłej dywidendy" - czytamy dalej w uchwale.

Netia poinformowała w tym tygodniu, że nadal może w tym roku przeznaczyć łącznie do 125 mln zł na skup akcji własnych. Niezależnie od tego spółka nadal chce przeprowadzić kolejne akwizycje.

Spółka podała też, że rozważa wprowadzenie długoterminowej polityki dywidendowej od 2013 roku. Jak podkreślał zarząd, "polityka dywidendowa firmy będzie odzwierciedlać aktualną sytuację w obszarze dużych akwizycji, możliwości nowych inwestycji oraz utrzymania dźwigni finansowej na rozsądnym poziomie".

Netia miała 248,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 263,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 1618,80 mln zł wobec 1569,30 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 225,00 mln zł zysku netto wobec 267,03 mln zł zysku rok wcześniej.