"W związku ze złożonym przez spółkę MCI Management S.A. wnioskiem o zawieszenie obrotu instrumentami finansowymi tej spółki, zarząd Giełdy (...) postanawia zawiesić w dniu 22 czerwca 2012 r. obrót: akcjami spółki MCI Management S.A., oznaczonymi kodem „PLMCIMG00012", na głównym rynku GPW; obligacjami spółki MCI Management S.A., oznaczonymi kodem „PLMCIMG00111", „PLMCIMG00129" i „PLMCIMG00137", w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"- podano w komunikacie.

Zlecenia maklerskie na instrumenty finansowe spółki mogą być dziś przyjmowane, anulowane i modyfikowane. Spółka MCI Management miała 9,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 28,14 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 9,34 mln zł zysku netto wobec 28,22 mln zł zysku rok wcześniej.