W ramach oferty prywatnej spółka pozyskała blisko 12,5 mln zł, które przeznaczyła na zakup udziałów w Centrum Market Zielona Góra Sp. z o.o. oraz w PPH Inter - Prodryn Sp. z o.o.

Działalność JR Invest koncentruje się na kupowaniu po niskich cenach nieruchomości komercyjnych, podnoszeniu ich wartości przez podwyższenie standardu budynków oraz zmiany struktury najemców, a następnie ich sprzedaży.

Firma nabywa nieruchomości również przez akwizycję podmiotów znajdujących się w upadłości lub w trudnej sytuacji finansowej, które są właścicielami takich aktywów.

Największą część przychodów ze sprzedaży grupy stanowią przychody z wynajmu powierzchni biurowych. Grupa JR Invest jest właścicielem 4 tys. 800 m kw. powierzchni biurowych. Dużą pozycję przychodową stanowią również przychody z wynajmu m.in. 5 tys. 50 m kw. powierzchni handlowych. Ponadto grupa wynajmuje 300 m kw. powierzchni magazynowych oraz 250 m kw. sal szkoleniowych.