Notowana na NewConnect spółka Financial Intermediaries Polska przeprowadzi nową emisję akcji, zmieni profil działalności na budowę domów energooszczędnych i pod nazwą Kampa może przejść na parkiet główny GPW, zapowiedział przewodniczący rady nadzorczej firmy Ryszarda Grzęda, delegowany do pełnienia funkcji prezesa zarządu.

"Walne zgromadzenie akcjonariuszy przegłosowało nowe, prywatne emisje akcji, w celu realizacji kluczowego dla spółki projektu budowy grupy kapitałowej, w segmencie domów energooszczędnych i pasywnych, zasilanych energią ze źródeł fotowoltaicznych. W akcjonariacie spółki pojawią się nowe podmioty, a Financial Intermediaries Polska zmieni nazwę na Kampa S.A." - czytamy w komunikacie

Spółka wyemituje, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, nie więcej niż 6,6 mln nowych akcji serii F i G po cenie nie wyższej niż 2,50 zł. Emisje mają zostać objęte do końca marca 2013 roku, czytamy w informacji.

"Po zamknięciu subskrypcji w spółce zmieni się struktura akcjonariatu, a nowi akcjonariusze obejmą docelowo 70% akcji Financial Intermediaries Polska S.A. Nie wykluczamy również przeniesienia notowań na główny parkiet GPW" - powiedział Grzęda, cytowany w komunikacie.

Spółka nie wyklucza kolejnych emisji obligacji z ceną konwersji nie niższą niż 3 zł za akcję, które mają umożliwić realizację polityki inwestycyjnej.

"Po zakończeniu pierwszego etapu zmian, do zarządu, na stanowisko wiceprezesa dołączy Roland Andres, były wieloletni zarządzający w Kampa Polska, należącej do Kampa Deutschland, największej niemieckiej spółki, produkującej prefabrykowane domy w tym domy energooszczędne i pasywne" - dodał Grzęda.

Spółka podała, że wierzy, iż segment rynku domów energooszczędnych i pasywnych będzie rósł w tempie kilkuset procent rocznie.

"Do końca roku spółka chce sprzedać kilkadziesiąt domów, po średniej cenie 600.000 zł. To bardzo ostrożne szacunki, biorąc pod uwagę, że niemiecka Kampa sprzedawała domy w Polsce od 2001 roku bez inwestycji we własną sieć sprzedaży, bez rozbudowanej infrastruktury na miejscu i co najważniejsze, bez zachęt inwestycyjnych, wynikających z projektowanego systemu wsparcia" – podano również.

Obecnie nowy zarząd oraz dotychczasowi zarządzający Financial Intermediaries Polska S.A., pracują nad szczegółami strategii dla spółki.