"Zgodnie z w/w propozycją zarząd Quercus TFI S.A. zarekomendował aby Walne Zgromadzenie dokonało podziału zysku Quercus TFI S.A. za rok obrotowy 2012, w kwocie 13 603 193,71 zł, w następujący sposób: a) na wypłatę dywidendy - kwota 12 788 504,28 zł (0,18 zł na akcję), b) na kapitał zapasowy - kwota 814 689,43 zł" - głosi komunikat.

Rekomendacja ta uzyskała pozytywną opinię rady nadzorczej.

Zarząd zaproponował ustalenie dnia dywidendy na 14 czerwca 2013 r., a dnia wypłaty dywidendy - na 28 czerwca 2013 r.

"W związku ze stanowiskiem KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych z dnia 27 listopada 2012 r. emitent wskazuje, że przy założeniu wypłaty dywidendy na w/w poziomie, kapitały własne i wskaźnik pokrycia wymogu kapitałowego będą znajdowały się na poziomie zezwalającym na wypłatę do 100% zysku wypracowanego w 2012 r." - czytamy dalej w komunikacie.

Prezes Quercus TFI Sebastian Buczek zapowiadał wcześniej, że na dywidendę może trafić do 100% ubiegłorocznego zysku.

Z zysku za 2011 rok spółka wypłaciła 0,20 zł dywidendy na akcję.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 roku przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym GPW.