"O wysokości tego salda zadecydował głównie dodatnie reinwestowane zyski w kwocie 1.953 mln euro oraz napływ kapitału netto z tytułu inwestycji w instrumenty dłużne w kwocie 677 mln euro. Jednocześnie zarejestrowano odpływ netto środków, które zmniejszyły kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (373 mln euro)" - napisał bank centralny w komentarzu.

Dodatnie saldo zagranicznych inwestycji portfelowych wyniosło 3.446 mln euro w IV kw. 2012 r. wobec 4.346 mln euro kwartał wcześniej i 484 mln euro rok wcześniej.

"O napływie zagranicznego kapitału portfelowego do Polski, w wysokości 3.012 mln euro, zdecydowały inwestycje nierezydentów w dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa emitowane, w głównej mierze, na rynek zagraniczny" - czytamy dalej.

NBP podawał wcześniej, że w całym 2012 r. saldo BIZ wyniosło 2.864 mln euro wobec 13.564 mln euro w 2011 r.

>>> Czytaj również: NBP: Saldo BIZ w Polsce wyniosło 1198 mln euro w styczniu