Grupa SMT prognozuje 13,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2013 roku przy skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży ogółem na poziomie 200 mln zł, podała spółka w komunikacie. EBITDA ma wynieść 16 mln zł, a EPS 1,19 zł na akcję.

"Grupa SMT w 2013 r. spodziewa się kontynuacji dynamicznego wzrostu, który towarzyszy jej od początku działalności. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na prognozowane rezultaty w bieżącym roku będzie miało zakończenie, rozpoczętego na przełomie 2012/2013, procesu przejęcia 100% akcji w SMT Software i Codemedia. Dzięki niemu możliwe będzie zoptymalizowanie struktury organizacyjnej, poprawa gospodarki finansowej oraz skupienie się na oferowaniu technologii informatycznych w modelu B2B" – czytamy w komunikacie.

W 2013 r. do pomiotów objętych pełną konsolidacją przez Grupę SMT SA dołączy spółka iAlbatros, która jest dostawcą usług rezerwacji hotelowych dla klientów biznesowych z wykorzystaniem platformy informatycznej. System transakcyjny udostępniany jest użytkownikom końcowym w formie samoobsługowej (narzędzie self-service) lub jako narzędzie dla biura podróży obsługującego klienta korporacyjnego, zaznaczono również.

"Spółka rozpoczęła działalność operacyjną w marcu 2012 i już po roku, jej wyniki (w 2013 roku głównie poprzez duży wzrost przychodów brutto) będą wpływały na wzrost wartości Grupy SMT. Charakterystyczną cechą modelu biznesowego iAlbatros jest to, że cały obrót z klientami przechodzi realnie przez spółkę i tak jest księgowany, zaś prawdziwym jej przychodem netto jest realizowana prowizja. Przy niskich kosztach i dużej dźwigni operacyjnej realizowana marża EBITDA w 2013 r. (liczona od przychodów netto) przekracza 40% i będzie rosła w miarę wzrostu skali biznesu" – czytamy dalej.

Podstawy i istotne założenie prognozy są następujące: stabilna sytuacja rynkowa w segmencie mediów i technologii informatycznych, osiągniecie przez SMT Software i Codemedia wyników zgodnych z prognozami, objęcie konsolidacją pełną spółki zależnej iAlbatros, nie uwzględnianie efektu zdarzeń jednorazowych takich jak np. planowana sprzedaż Lemon Sky sp. z o.o. S.K.A., udział emitenta (bezpośrednio i pośrednio) w głównych podmiotach objętych konsolidacją pełną wynoszący: SMT Software - 100%, Codemedia - 100%, Lemon Sky - 80%, iAlbatros - 53%, Xantus - 50%, Trade Tracker Poland - 50%.

Grupa kapitałowa SMT (dawniej ADV) realizuje strategię zorientowanej na obszary IT, a w szczególności na rozwijaniu biznesu opartego na własnych produktach.