"Z prognoz banków wynika, iż na koniec 2013 roku wypracowany wynik netto będzie na podobnym poziomie jak na koniec 2012 roku (niższy jedynie o 0,2 proc.), przy czym wzrost wyniku planuje ponad połowa ankietowanych banków" - głosi komunikat Komisji.

W 2012 roku banki prognozowały wzrost wyniku netto o 3 proc. wobec wyniku osiągniętego na koniec 2011 roku. Wynik netto za 2012 rok wyniósł ostatecznie o 0,2 proc. więcej w stosunku do wyniku wypracowanego w 2011 roku, podkreśla KNF.

Wzrost wyniku netto planuje 23 z 43 ankietowanych banków, zaś wzrost wyniku z działalności bankowej - 28 instytucji. Z kolei wzrostu wyniku z odsetek spodziewa się 30, a wyniku z tytułu opłat i prowizji - 31 banków, podano w materiale.

KNF podała też, że tylko 8 podmiotów spośród badanych banków planuje wypłacić dywidendę z zysku za 2012 rok. Rok temu takie plany przedstawiało także 8 spośród badanych instytucji, a zapowiadana dywidenda miała wynieść łącznie 5,1 mld zł. Ostatecznie dywidendę z zysku za 2011 rok wypłaciło 11 banków w łącznej wysokości 4,2 mld zł.

>>> Czytaj też: Dywidendy banków: instytucje finansowe podzielą zyski z 2012 r.

"Większość banków planuje w 2013 roku zwiększyć swoją działalność o 4 proc. (wyrażoną wzrostem sumy bilansowej" - napisano w komunikacie.

W 2012 roku większość banków planowała zwiększyć swoją działalność, która miała prowadzić do łącznego wzrostu sumy bilansowej banków o 5 proc. w porównaniu z 2011 rokiem. Faktycznie wzrost tego wskaźnika wyniósł 4 proc., przypomina Komisja.

Ankieta dotycząca planów finansowych banków na 2013 roku została skierowana do 43 krajowych banków komercyjnych, których łączny udział w aktywach sektora wyniósł 92 proc. na koniec 2012 roku.