"Oceniając I kwartał, warto pamiętać, iż jest to sezonowo najsłabszy operacyjnie okres w naszej branży. Dlatego osiągnięte przez nas wyniki, a zwłaszcza rekordowy w tym okresie roku zysk netto, potwierdzają właściwy kierunek rozwoju grupy, stanowiąc kontynuacje wzrostów z poprzednich kwartałów. Sądzę, że jest to dobry prognostyk na cały 2013 rok, w którym zamierzamy utrzymać dynamikę wzrostu, zwłaszcza na poziomie zysku netto" - powiedział ISBnews Marzec.

Dodał, że w I kwartale 2013 roku Grupa Kapitałowa Arterii koncentrowała działalność operacyjną na rynku rozwiązań outsourcingowych dedykowanych dla sprzedaży i obsługi klienta oraz rynku usług BPO. Oferując korporacjom rozwiązania optymalizujące efektywność sprzedaży, grupa uzupełniała je o "wartości dodane", takie jak technologie procesowe czy umiejętność odsprzedaży dodatkowych usług.

Według słów prezesa, skala działania grupy kapitałowej Arteria pozwala obecnie zrealizować projekty dla największych przedsiębiorstw w kraju. Otwiera to drogę do zawierania aliansów strategicznych, w ramach których realizowana jest później projektowa sprzedaż usług.

Dobrym wynikom I kwartału sprzyjała rosnąca skala realizowanych projektów oraz bardzo zaawansowany poziom integracji własnych zasobów Grupy Kapitałowej. Biorąc pod uwagę skalę prowadzonych działań (m.in. największe komercyjne call center w kraju - liczące blisko 1000 stanowisk, Pion Sprzedaży Aktywnej, Pion Wsparcie Sprzedaży), spółka dociera obecnie - z co najmniej jedną usługą - do 6,5 mln gospodarstw domowych w Polsce.

"Pełna oferta usług BPO (Business Process Outsourcing) i stopień jej integracji, daje Grupie Kapitałowej Arterii pozycję lidera w sektorze wsparcie sprzedaży i obsługi klienta na polskim rynku" - konkluduje prezes Marzec.

Arteria to grupa kapitałowa specjalizująca się usługach outsourcingowych. W 2012 roku grupa osiągnęła przychody na poziomie 128,58 mln zł, o ponad 10% wyższe niż w poprzednim roku. Zysk netto przypadający jednostce dominującej wyniósł w całym roku 8,53 mln zł mln zł wobec 7,54 mln zł rok wcześniej (wzrost o 13%), co jest historycznym rekordem w historii spółki.