Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wyznaczył poniedziałek, 12 sierpnia, jako pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji spółki Imagis, podała firma w komunikacie.

Do obrotu dopuszczono następujące instrumenty finansowych emitenta: 5 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, 2 244 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, 76 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, 385 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, 1 203 584 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, 396 875 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja, 503 660 akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja.

Imagis jest firmą, która dostarcza Systemy Informacji Geograficznej (GIS). Tworzy mapy cyfrowe, systemy nawigacji GPS oraz buduje i integruje systemy informatyczne z funkcjonalnością mapową. Głównym akcjonariuszem jest giełdowy PC Guard.