Zysk operacyjny wyniósł 12,39 mln zł wobec 5,00 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 338,36 mln zł w I poł. 2013 r. wobec 312,05 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I poł. 2013 r. wyniosła 0,42 mln zł wobec 6,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Ergis-Eurofilms S.A. to największy na polskim rynku producent wyrobów z PVC i tworzyw sztucznych. Zadebiutował na GPW w 2006 r.