Polnord ustalił ceny emisyjną akcji serii R na poziomie 7,15 zł, podała spółka. Oferta obejmie ostatecznie 7 mln akcji, czyli maksymalną liczbę uchwaloną przez sierpniowe walne zgromadzenie spółki.

"Rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez zarząd spółki ceny emisyjnej akcji serii R wynoszącej 7,15 zł za jedną akcję serii R. Jednocześnie rada nadzorcza podjęła uchwałę określającą ostateczną liczbę oferowanych akcji serii R na poziomie 7.000.000" - czytamy w komunikacie.

W następstwie powyższego, liczba jednostkowych praw poboru niezbędna do objęcia jednej akcji serii R stanowi iloraz (i) wszystkich oferowanych akcji serii R, tj. 7.000.000 oraz (ii) ogólnej liczby jednostkowych praw poboru tj. 25.633.027, zatem jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia z pierwszeństwem 0,273085188105174 akcji serii R.

"Zgodnie z Uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego, dniem prawa poboru jest 25 listopada 2013 r." - czytamy dalej.

W sierpniu NWZ Polnordu uchwaliło emisję akcji serii R o wartości do 7 mln zł z prawem poboru. Emisja akcji serii R ma nastąpić w formie subskrypcji zamkniętej.

Środki pozyskane z planowanej emisji akcji mają zostać przeznaczone na realizację przyjętej w 2012 r. strategii, która przewiduje rozszerzenie działalności operacyjnej poprzez pozyskanie nowych projektów, zwiększenie oferty i sprzedaży mieszkań oraz na istotną redukcję zadłużenia.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Obecnie realizowane są projekty deweloperskie w: Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i we Wrocławiu. W 2012 r. spółka sprzedała 906 mieszkań.