"Skonsolidowana sprzedaż w 2013 r. zbliży się do 1 mld zł. Liczymy na to, że rentowność grupy w tym roku będzie zbliżona do ubiegłorocznej. Nie jest to poziom, który nas zadowala. Realizowaliśmy jednak duże zlecenie drogowe o niskiej marży, przez co poprawa marż była niemożliwa" – powiedział Mirgos, cytowany przez "Parkiet".

Dodał, że w 2014 roku grupa liczy na niewielki wzrost przychodów i poprawę rentowności. Obecnie portfel zleceń grupy wart jest aktualnie 1,9 mld zł.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. W 2008 roku zadania inwestycyjne w zakresie budownictwa mieszkaniowego w systemie deweloperskim przejęła spółka córka - JHM Development. W 2010 r. do Grupy dołączyła spółka zależna od JHM Development - Marywilska 44, która jest właścicielem i zarządza największym kompleksem hal targowych w obrębie M.S. Warszawy. Do Grupy w 2010 roku dołączyło również Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Kobylarni. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.