Open Finance

Akcjonariusze Open Finance zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2013 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 12 maja. „Walne zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia, że zysk netto Open Finance S.A. za rok 2013 w 52.016.820,34 zł złotych zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy"- czytamy w projektach uchwał.

Budimex

Konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman złożyło najtańszą ofertę, wartą 348,60 mln zł brutto, na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 od Jędrzejowa do granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim, podał kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). >>>>

Grupa Azoty

Zarząd Grupy Azoty podjął uchwałę, według której zarekomenduje wypłatę dywidendy za rok 2013 w kwocie 19,84 mln zł, co daje 0,20 zł na 1 akcję, podała spółka. >>>>

Asseco Poland

Akcjonariusze Asseco Poland zdecydują podczas walnego zgromadzenia 12 maja br. o przeznaczeniu 215,80 mln zł z zysku netto za 2013 r., wynoszącego 280,27 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 2,60 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Asseco BS

Akcjonariusze Asseco Business Solutions zdecydowali o przeznaczeniu 26,73 mln zł z zysku netto za 2013 r., wynoszącego 26,83 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,80 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Sadovaya

Sadovaya Group podpisała z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) umowy w sprawie restrukturyzacji, umowę opcji put i call oraz umowę akcjonariuszy, podała spółka. "Spółka i wierzyciel w porozumieniu z EBOR-em podjęli decyzję w sprawie sporządzenia planu restrukturyzacji dla MEC Vakhrushevskiy należącego do PC Interdon LLC, spółki zależnej Sadovaya Group, w celu poprawy wskaźników produkcyjnych i zwiększenia efektywności kompleksu. Okres restrukturyzacji wynosi 2 lata" - czytamy w komunikacie.

Astarta

Astarta Holding odnotowała 25,71 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 45,80 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka. >>>>

Avia

Avia Solutions Group odnotowało 15,23 mln LTL skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 26,09 mln LTL zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PPG

Platinum Project II, spółka zależna Platinum Properties Group (PPG), uzyskała ostateczne pozwolenie na budowę budynku biurowego przy ul. Obornickiej w Poznaniu. Realizacja inwestycji rozpocznie się w IV kw. br., podała spółka. "Zarząd Platinum Properties Group z siedzibą w Warszawie informuje, że (...) spółka zależna od emitenta - Platinum Project II Sp. z o.o. powzięła informację, że decyzja prezydenta miasta Poznania Nr 449/2014 zatwierdzająca projekt budowlany oraz udzielająca pozwolenia na budowę budynku biurowego z parkingiem podziemnym oraz niezbędna infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości usytuowanej przy ul. Obornickiej 281 w Poznaniu, z dniem 9 kwietnia 2014 roku stała się ostateczna w toku postępowania administracyjnego" - czytamy w komunikacie.

Prime Car Management

Akcje Prime Car Management zadebiutowały na rynku głównym warszawskiej giełdy po cenie 43,20 zł, tj. o 1,8 proc. poniżej kursu odniesienia. Jest to 8. spółka, która rozpoczyna notowania na głównym rynku w roku 2014 r. oraz 453. spółka notowana na tym rynku. >>>>

PKO BP

Konto PKO Junior jest przeznaczone dla dzieci poniżej 13. roku życia. Młodzi będą mogli oszczędzać i wydawać pod okiem rodziców. >>>>

P.A. Nova

P.A. Nova sprzedała na rzecz Kaufland Polska Markety prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości z budynkiem domu towarowego za cenę 39,05 mln zł netto, podała spółka. Firma nie podała, w jakim mieście znajduje się ta nieruchomość. "Zarząd P.A. Nova S.A. informuje, że (...) pomiędzy P.A. Nova S.A. z siedzibą w Gliwicach jako sprzedającym i Kaufland Polska Markety Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu jako kupującym została zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego. Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy sprzedający sprzedał kupującemu prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem samoobsługowego domu towarowego i infrastrukturą towarzyszącą za cenę netto 39.046.571,40 zł, powiększoną o podatek od towarów i usług" - czytamy w komunikacie.

Akcjonariusze P.A. Nova zdecydowali o wypłacie kwoty 4,98 mln zł na dywidendę, co daje 0,5 zł na akcję, wynika z uchwał walnego. >>>>

Polbrand

Pozyskane z debiutu obligacji na rynku Catalyst 12,56 mln zł spółka Polbrand przeznaczy na zwiększenie sprzedaży i umocnienie pozycji na rynku. Natomiast dalsze jej plany zakładają zakup infrastruktury i ekspansję eksportową, podała Polbrand. Spółka planuje także kolejną emisję w tym roku. "Środki z tej i kolejnej planowanej w tym roku emisji zostaną przeznaczone na potrzeby kapitałowe firmy, które zostały już sprecyzowane. Plany zakładają dwukrotne zwiększenie sprzedaży w perspektywie najwyżej trzech lat i umocnienie swojej pozycji wśród rynkowych liderów" - czytamy w komunikacie. Jak poinformował prezes Maciej Ziembicki, spółka chce zwiększać wolumen dostaw węgla.

IMC

Działająca na Ukrainie grupa rolnicza IMC planuje przeprowadzić skup do 1 565 000 akcji własnych, czyli 5% kapitału zakładowego, podała firma. Akcjonariusze maja głosować nad tym planem na walnym zgromadzeniu zwołanym na 19 maja.>>>>

Warimpex

Warimpex zaoferuje obligacje o wartości nominalnej ok. 2 mln euro inwestorom instytucjonalnym w drodze oferty prywatnej, podała spółka. "Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft niniejszym informuje zgodnie z art. 93 ust. 6 Regulaminu Wiedeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych o emisji kolejnej transzy obligacji w ramach programu emisji obligacji o wartości nominalnej około 2.000.000 euro. Obligacje tej transzy zostaną zaoferowane inwestorom instytucjonalnym w drodze oferty prywatnej" - czytamy w komunikacie. Po dniu emisji zostanie ustanowiona hipoteka na nieruchomości stanowiącej własność spółki zależnej emitenta w celu zabezpieczenia obligacji, podano także.

Rank Progress

Gemar-Umech, spółka zależna Rank Progress, podpisała ze spółką Klio Real z grupy Immofinanz Group umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości z Galerią Handlową Piła, podała spółka. Immofinanz przejmie nieruchomość za 56 mln zł netto. Środki te deweloper przeznaczy na obniżenie swojego zadłużenia. Rank Progress będzie nadal zarządzać projektem oraz prowadzić jego komercjalizację, za co otrzyma wynagrodzenie. "Zgodnie z sygnowanym dokumentem austriacka spółka przejmie nieruchomość, zrefinansuje koszty poniesione w związku z prowadzeniem pilskiej inwestycji do czasu podpisania umowy ostatecznej oraz przejmie jej finansowanie do momentu oddania obiektu do użytku. Kwota, którą otrzyma Rank Progress za nieruchomość, to 56 mln zł netto. Pozyskane środki zostaną przeznaczone w szczególności na obniżenie zadłużenia dewelopera" - czytamy w komunikacie. Oprócz tego ustalono, że Rank Progress będzie wciąż zarządzać projektem oraz prowadzić jego komercjalizację. Za prace te otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, którego wysokość będzie uzależniona od efektów. Po dwóch latach, jeśli inwestycja osiągnie założone w umowie cele, Rank Progress będzie uczestniczyć w zyskach z projektu na ustalonych z góry zasadach (tzw. earn-out), podano również.

Śnieżka

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka zaproponował wypłatę 2,50 zł dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok, poinformowała spółka. >>>>

Qumak

Portfel kontraktów Qumaka sięga obecnie 700 mln zł. Spółka liczy na kolejne kontrakty generalnego wykonawstwa na realizację data center, zbliżonych skalą do projektu dla Polkomtela i Cyfrowego Polsatu, poinformował agencję ISBnews prezes Qumaka Paweł Jaguś. >>>>

Neuca

Akcjonariusze Neuki zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 17,28 mln zł tj. 3,80 zł na akcję, z zysku za 2013 r., wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>

MNI

MNI podpisało z inwestorem zainteresowanym transakcją, term-sheet ustalający warunki i zasady procesu sprzedaży wybranych aktywów telekomunikacyjnych, podała spółka. >>>>

BZ WBK

Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy wysokości 1,00 mld zł, tj. 10,70 zł na akcję z zysku za 2013 rok, wynika z uchwał podjętych przez ZWZ. >>>>

Polnord

Akcjonariusze Polnordu będą decydować o przeznaczeniu zysku za 2013 rok w kwocie 13,8 mln zł na zwiększenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 14 maja. >>>>

PGNiG

Grupa Kapitałowa PGNiG sprzedała 287 tys. ton ropy naftowej w pierwszym kwartale 2014 roku, co oznacza 38,6% wzrostu wobec 207 tys. ton w analogicznym okresie 2013 roku, podano w komunikacie na podstawie danych szacunkowych. >>>>

Erbud

GWI GmbH, spółka zależna Erbudu, podpisała umowę na budowę obiektu biurowego Mitsubishi Electric w Ratingen w Niemczech. Kontrakt o wartości 8,3 mln euro netto zostanie zrealizowany do końca stycznia 2015 roku, poinformował Erbud. >>>>

Action

Akcjonariusze Action zdecydowali o emisji do 1,46 mln akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, wynika z uchwał walnego. >>>>