"Zarząd zaproponował, aby dywidenda na jedną akcję z zysku za 2013 rok wyniosła 2,50 zł" – podała spółka.

Z zysku za 2012 r. Śnieżka wypłaciła rekordową dla spółki dywindendę wysokości 2,5 zł na akcję.

Skonsolidowany zysk netto Śnieżki przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 43,83 mln zł w 2013 r. wobec 45,47 mln zł rok wcześniej.

Jednostkowy zysk netto wyniósł 20,87 mln zł w 2013 r. w porównaniu z 21,59 mln zł rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. Śnieżka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.