Zysk operacyjny wyniósł 7,50 mln zł wobec 9,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 103,98 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 118,45 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2014 r. wyniósł 6,90 mln zł wobec 4,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Grupę Seco/Warwick tworzy 6 firm produkcyjnych na 4 kontynentach (Polska, USA, Chiny, Brazylia i Indie) i 2 spółki serwisowo-sprzedażowe (Niemcy i Rosja). Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie, a jej skonsolidowane przychody wyniosły 487 mln zł w 2013 r.