Zysk operacyjny wyniósł 18,65 mln zł wobec 27,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 672,63 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 722,10 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2014 r. wyniósł 5,78 mln zł wobec 10,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych.