Zysk operacyjny wyniósł 1,87 mln zł wobec 2,25 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 81,55 mln zł w I kw. 2014 r. wobec 79,68 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2014 r. wyniosła 1,09 mln zł wobec 3,86 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Kapitałowa Ferrum realizuje swoją działalność w trzech podstawowych segmentach: produkcji rur, konstrukcji spawanych oraz działalności marketingowej i promocyjnej Grupa składa się z jednostki dominującej oraz dwóch jednostek zależnych, tj. Zakładu Konstrukcji Spawanych Ferrum S.A. oraz Ferrum Marketing Sp. z o.o. Ferrum S.A. (do 2005 r. Huta Ferrum) jest notowane na warszawskiej giełdzie od 1997 r.